Kategóriák

Üzletszabályzat - ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Bátus Bt.(székhelye: 7100 Szekszárd, Klapka u. 41; cégjegyzékszám: 17-06-003132; adószáma: 26472216-2-17; bankszámla száma: K&H Bank 10404601-50526751-49761004 elérhetőségek: redkoalaopelalkatresz@gmail.com, +36 20 965 5494; továbbiakban: Szolgáltató) és a Bátus Bt. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.opeleseknek.hu/opelshop weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet) keresztül történik.

A RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Megrendelni regisztráció nélkül is lehetséges, de bizonyos kedvezmények, illetve kényelmi szolgáltatások csak és kízárólag érvényes és sikeres regisztrációval vehetők igénybe.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés azon áru megvásárlása során jön létre, amely megrendelését Ügyfél a Weboldalon "kosár"-ba, "pénztár", "rendelés véglegesítése" elktronikus gombokkal bonyolítja és az árut a szállítási címen a csomagkézbesítőtől veszi át. Erre való tekintettel a személyesen, Szolgáltató fizikai szaküzletében történő átvétel nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet sem minősül szerződésnek, amelyet az Ügyfél a Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (levélben, email-ben, személyesen, telefonon, elektronikus megrendelőlapon, vagy ezek kombinációjával).

1.5. Ügyfélszolgálat: Bátus Bt.

Ügyfélszolgálati iroda helye: Szekszárd 7100 Rákóczi utca 30.

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: (hétköznapokon: 9.00-15.00)

Telefon: +36209655494

Internet cím: www.opeleseknek.hu

E-mail: redkoalaopelalkatresz@gmail.com

Skype : Opeleseknek.hu

2. Regisztráció

2.1. A Regisztráció a megrendeléssel egyidejűleg történik a megrendelési adatlap kitöltése során, vagy a megrendeléstől függetlenül bármikor létrejöhet. A regisztráció során az Ügyfél választ magának egy email-cím/jelszó párt, amely számára a RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet Weboldalán egyedi azonosítóként szolgál. Elfelejtett jelszó esetén a Weboldal programja új jelszót generál és küld Ügyfél számára, amelyet Ügyfél bármikor megváltoztathat. Elfelejtett email-cím esetén Szolgáltató ügyfélszolgálata segít. A regisztráció során megadott adatokat Ügyfél bármikor módósíthatja, megváltoztathatja. A regisztráció semmissé tételét, a regisztráció során közölt személyes adatok teljes törlését Szolgáltató végzi el, Ügyfél kezdeményezésére, Ügyféllel való telefonos egyeztetés során.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél az email-címét, jelszavát elfelejti, vagy azok illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására közvetlenül a megrendelés elküldése előtt van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az Ügyfélszolgálati telefonszámokon, vagy központi email-címen van lehetőség.

3. Megrendelés

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, az ügyfélszolgálat készséggel áll Ügyfél rendelkezésére. Szolgáltató által forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítása az áruhoz van mellékelve. Ha Ügyfél véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze a vevőszolgálatnál. Amennyiben a RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet Weboldalán található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van Ügyfélnek szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nincs mód pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, pl. esetleges rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árrak, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató a Weboldalon keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (email-ben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

4. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. Megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül.

4.2. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhozszállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. A már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.3. Szolgáltató a megrendelés és szállítási címre való eljuttatás között eltelt idő mennyiségére vonatkozólag semmiféle kötelességet nem vállal. Szolgáltatótól független, külsős fuvarozó céggel való szállítás esetén a kiszállítási idő általában 2 munkanap. Meghatározott napra és órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, a Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben bizonytalan.

4.4. Ügyfélnek lehetősége van termékmegrendelés esetén a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, sérülésmentesség és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni, melyen tevékenységeket a futárnak kötelessége megvárni. Szolgáltató reklamációt kizárólag abban az esetben fogad el, ha az átvétel időpontjában még a szállítmányozó jelenlétében jegyzőkönyv felvételével dokumentum készül az esetleges sérülésről, hiányosságról. Átvételt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

4.5. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén:

RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet 7100 Szekszárd Rákóczi utca 30. 

GPS koordináta: N 46°21´14.44´´ ; E 18°42´11.99´

4.6. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben Ügyfél a termék házhozszállítása és kifizetése után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvétele napjátóltól számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát az árut átvétele napjától gyakorolhatja. Ügyfél a Szolgáltatótól a Weboldalon vásárolt terméket indoklás nélkül saját költségén visszaküldheti és a termék árát a kiszállítási költségével együtt visszakérheti (vásárlástól való elállási jogával élhet). Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban Ügyfélnek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi, de legkésőbb a bejelentés napjától számított 14 napon belüli visszajuttatásáról. Ellállás esetén Szolgáltató köteles a termék árát, a kiszállítási díjjal együtt Ügyvfél részére az elálással való élés bejelentésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríteni. Elállás esetén a Bátus Bt. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

6. Garancia, szavatosság

6.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. Jótállási eset áll fenn, ha az Ügyfél az eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik termék, illetve alkatrész ellen, amely az eladás pillanatában hibátlan volt, és rendeltetésszerű használata során hibásodott meg.

6.2. Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. Nem tartozik a jótállás körébe, a szállítás közbeni sérülés, hiányos termék, vagy elcsomagolás következtében nem felhasználható termékek. Abban az esetben, ha egy a Szolgáltató által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie.

Azon hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, a Szolgáltató alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget. Jótállási kötelezettség megszűnik beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén is.

Nem érvényes az egy éves jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész az egy éves időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye.

6.3. Az általános egy éves jótállási időtartamtól azon márkák jótállási feltételei térnek el, melyekre az alkatrészgyártók által külön megszabott előírások érvényesek. Ezen termékekről a Szolgáltató ügyfélszolgálata ad felvilágosítást.

6.4.A jótállási igény alapja a vásárlási számla (vagy annak másolata) és a szakszerű beszerelést is igazoló számla (vagy annak másolata). Ezek hiányából fakadó minden kár a vásárlót terheli.

7. Egyebek

7.1. A RedKoala Opel Alkatrész Szaküzlet online áruház információs biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírusok elleni védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

7.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

7.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

7.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Szekszárdi Városi Bíróság, illetve a Tolna Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

7.6. Tájékoztatjuk, hogy szaküzleteinkben és internetes áruházunkban csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgálunk ki!

 

Szekszárd, 2016. április

 

Általános Szerződési Feltételek

 

a "RedKoala" -tól